Hạt điều vàng 500g

29

Hạt điều vàng 500g – Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa Nguyên Hạt. Size: A (480-500 hạt/kg)