Hạt Điều lụa tại Tâm Tiên

29

Giá hạt điều lụa tại Tâm Tiên

  • Hạt điều Bình Phước loại 1 nguyên vỏ lụa (0.5kg): 110.000 đồng
  • Hạt điều Bình Phước loại 1 nguyên vỏ lụa (1kg): 205.000 đồng

còn 5 hàng

Danh mục: Từ khóa: