Hạt điều rang muối bịch chân không 500g

180

Hạt điều túi hút chân không là sản phẩm hạt điều rang muối của Tâm Tiên với mỗi túi chân không có trọng lượng là 500gr, đầy đủ tem nhãn, thông số ATTP, nơi sản xuất, trọng lượng, thành phần, cách dùng, cách bảo quản, ngày sản xuất.