Hạt điều rang muối bao 10kg

29

Hạt điều rang muối, Hạt điều rang muối bao 10kg Tâm Tiên Bình Phước được chọn lọc từ những hạt điều ngon nhất ở nông trang Tâm Tiên.

Danh mục: